Archive for category: Blogg

Marknaden för småhus trög

Categories: Blogg

Marknaden för småhus har stannat av. Det verkar dock inte vara något dramatiskt som skett på marknaden. Men det påverkar givetvis småhustillverkarna.

Priserna har backat senaste månaden men har sett till det senaste året ökat markant för att avstanna nu när det blivit svårare för människor att ta lån. En annan anledning att det går lite trögare nu är att det är väldigt mycket ute just nu till salu. Villamarknaden stiger fortfarande i Stockholm och Göteborg men sjunker i Malmö. Det kan härledas till att den marknaden hänger ihop med Köpenhamnsområdet och att den nu sjunker eftersom den svenska kronan stärkts kraftigt.

Kris bland småhustillverkarna

Även om det nu 2013 börjar märkas en liten uppgång är det fortsatt totalt mörker på byggsidan av små hus. Köparna är dessutom mycket mer försiktiga nu och avvaktar både nya regleringar från regering, riksbank mm men också räntan.

 

De fem bästa användningsområdena för förstärkt betongplatta

Categories: Blogg - Tags:

En förstärkt betongplatta kan användas till en rad olika saker. Att gjuta en betongplatta på din tomt kan ge dig många olika möjligheter, men innan du drar nytta av dem är det värt att fundera över hur du bäst går till väga med dina projekt. Vi ger dig tips på fem bra användningsområden.

Först och främst bör du fundera över betongplattans storlek. Om den är stor nog kan den användas som husgrund för hus, stuga eller liknande. Om betongplattan är mindre kommer dina möjligheter att vara mer begränsade. Har du endast en liten betongplatta? Om du ändå vill bygga på den kommer du att vara begränsad till ett skjul eller en mindre verktygsstuga. Dessa typer av byggnader kan du köpa i form av byggsatser i stora byggvaruhus.

Kan ge en uteplats

Du följer då helt enkelt instruktionerna som följer med byggsatsen och sätter samman alla delar, samt fäster modellen direkt på den förstärkta betongplattan. En annan möjlighet är att använda betongplattan som en mindre uteplats. Då beror denna möjlighet mer på var betongplattan är placerad samt hur nära den är i relation till huset och trädgården. Tänk på att en mindre uteplats kräver rum för åtminstone två stolar och ett litet utebord.

En mellanstor betongplatta erbjuder betydligt fler möjligheter. Du kan utan problem bygga en arbetsstuga eller redskapsbod på plattan. Betongplattan tjänar då som ett jättebra golv, som tåler hårda tag och är lätt att rengöra från smuts. Eftersom du lär behöva dragen elektricitet till boden när du arbetar med maskiner, kan det vara bra att undersöka om du kan dra en elledning från huset ut till boden. I annat fall kan du dra en elledning under marken och upp till boden genom elrör.

Bygga garage eller hus

Har du däremot en stor betongplatta med rätt förstärkning, det vill säga en stark cementblandning med goda fibrer och en grund som är armerad, kan du börja bygga på allvar. Om du exempelvis saknar ett garage utgör betongplattan en utmärkt husgrund. En förstärkt betongplatta klarar av tyngden från en bil utan några problem. Du bör ändå räkna på hur många fordon du har plats för på husgrund kantelement plattan. Du kan sedan välja mellan att använda ett förfabricerat garage i trä eller metall, eller anlita en hantverkare till att lägga ett murat garage. Innan du gör inköp bör du kontakta din kommun i god tid före byggnationen och höra om du har byggstillstånd till att uppföra garaget . Glöm inte att bifoga ritningar.

En stor och välförstärkt betongplatta kan också såklart bära ett mindre hus och det påverkar i slutändan priset på betonggrunden . Om du hyr ut den kan du dessutom få en extra inkomst på köpet. Här gäller samma sak som för garage, det vill säga du måste först kolla med din kommun om du har byggtillstånd och sedan räkna på vad det kommer att kosta att uppföra bostaden. Att bygga ett hus på en betongplatta är den mest intressanta men också den mest kostsamma möjligheten du har och därför måste du prata med byggherrar och byggvaruhus för att vara säker på om det är värt att starta upp ett byggprojekt.

Så gjuter du en grund med L-element

Categories: Blogg - Tags:

referred

Att köpa husgrund av hustillverkaren

Categories: Blogg - Tags:

referral

Priser på grunder och kompletta paket

Categories: Blogg, Frågor-svar

Vi kommer nedan att sammanställa olika priser för ingående delar i de av oss kända grundtyperna.
Vi har använt informationen som stod på leverantörernas hemsidor och sammanställt de här på ett för Er enkelt sätt.

Priser på kantelement

Priser på kantelement för platta på Mark

Säljare 300 mm 400 mm> Länkar
Tjällden AB 174 kr/m 196 kr/m Länk
Beijerbygg 219 kr/m 251 kr/m Länk
ByggMax 249 kr/m 276 kr/m Länk
ByggaHemma 283 kr/m 339 kr/m Länk

Grundundersökning – geoteknisk klassificering

Categories: Blogg, Teori

Den här artikeln behandlar geoteknisk klassificering. Den geotekniska klassificeringen avgör sedan vad som lämpar sig att uppföra på marken med eller utan nödvändiga åtgärder.
Geoteknisk klassificering görs utifrån ett antal faktorer
• Jord, berg och grundvatten förhållanden
• Geokonstruktion
• Omgivningsförhållanden
Geoteknisk klass 1:
När belastningarna överstiger 5 kPa så så krävs att undergrunden ska bestå av jord och berg som klarar belastningar för att nivå 1 ska vara uppfylld. Schaktning ska ej ske under grundvattenytan om det inte finns mycket goda lokala erfarenheter som visar på att detta är möjligt.
Den geotekniska klassificeringen tar också hänsyn till att risk för ras och skred inte ska föreligga samt att närliggande byggnader och konstruktioner är belägna på ett sånt sätt så att stabiliteten inte riskeras och deformationer kan tänkas uppkomma.
Grundkonstruktioner ska utformas så att normala krav tillgodoses. Den dimensionerade lasten i brottsgränstillstånd är i huvudsak vertikal och uppgår högst till 250 kN från enstaka pelare och högst 100 kN/m från vägg eller flera närliggande pelare.
Fyllningslagret under grundkonstruktionen har högst 1 m tjocklek och består av packad självdränerande material.
Sammanfattningsvis ger geoteknisk klass 1 en förenklad dimensionering och därmed större marginaler.

Viktigt att bygga på bra mark

Det är avgörande att bygga på riktigt bra mark. Annars kan du få relativt omfattande problem. Det är geniom

Läs mer om markarbete och dränerande material här.

Grundisolering

Categories: Blogg, Frågor-svar - Tags:

referred

Markarbeten kräver verktyg

Categories: Blogg - Tags: ,

referral

Husgrund – marken spelar roll

Categories: Blogg, Frågor-svar - Tags:

redirectad

Nytt forum för grundbyggare

Categories: Blogg

Välkommen till forumet för dig som vill veta mer om husgrunder,

Forumet är helt nytt och kommer erbjuda dig som är professionell byggare eller privatperson mer information om husgrunder.

mvh Redaktionen