Bygga krypgrund

Categories: krypgrunder

Det finns många som förordar att man ska bygga en krypgrund idag. Så även vi. Det finns givetvis de som förordar
att man ska bygga en husgrund platta på mark.
Det som gör det speciellt spännande är att man fått upp ögonen för att man faktiskt kan bygga både energieffektivt och fuktsäkert med krypgrunder.

Energieffektivt med krypgrunder

När man ska bygga energieffektivt och ser det ur ett grundperspektiv finns det bara ett sätt att åstadkomma detta och det är igenom att bygga med isolerade krypgrundselement. Det finns flera slag av isolering av krypgrunder

  • Isolerade grundelement
  • Markisolering och plast på marken hindrar markfukt och isolerar grunden
  • Bjälklagsisolering

Fuktsäkert med krypgrunder

Att isolera sin krypgrund går hand i hand med att göra den fuktsäker. Genom isoleringen i grundelementen och genom isoleringen på marken så hålls markfukten borta. Men dels så skapas det också en varmare miljö i krypgrunden. Det i sin tur leder till att grunden sällan kyls ner så snabbt att det inte lika enkelt fälls ut vatten i form av kondens i den ofta så känsliga miljön inne i krypgrunden. Det man verkligen vill undvika är ju att få fuktskador på de så känsliga bjälklagen. För att minska risken för detta finns det numera krypgrundsisolering för bjälklagen.

Comments are closed.