Tag Archive for: referral

De fem bästa användningsområdena för förstärkt betongplatta

Categories: Blogg - Tags:

En förstärkt betongplatta kan användas till en rad olika saker. Att gjuta en betongplatta på din tomt kan ge dig många olika möjligheter, men innan du drar nytta av dem är det värt att fundera över hur du bäst går till väga med dina projekt. Vi ger dig tips på fem bra användningsområden.

Först och främst bör du fundera över betongplattans storlek. Om den är stor nog kan den användas som husgrund för hus, stuga eller liknande. Om betongplattan är mindre kommer dina möjligheter att vara mer begränsade. Har du endast en liten betongplatta? Om du ändå vill bygga på den kommer du att vara begränsad till ett skjul eller en mindre verktygsstuga. Dessa typer av byggnader kan du köpa i form av byggsatser i stora byggvaruhus.

Kan ge en uteplats

Du följer då helt enkelt instruktionerna som följer med byggsatsen och sätter samman alla delar, samt fäster modellen direkt på den förstärkta betongplattan. En annan möjlighet är att använda betongplattan som en mindre uteplats. Då beror denna möjlighet mer på var betongplattan är placerad samt hur nära den är i relation till huset och trädgården. Tänk på att en mindre uteplats kräver rum för åtminstone två stolar och ett litet utebord.

En mellanstor betongplatta erbjuder betydligt fler möjligheter. Du kan utan problem bygga en arbetsstuga eller redskapsbod på plattan. Betongplattan tjänar då som ett jättebra golv, som tåler hårda tag och är lätt att rengöra från smuts. Eftersom du lär behöva dragen elektricitet till boden när du arbetar med maskiner, kan det vara bra att undersöka om du kan dra en elledning från huset ut till boden. I annat fall kan du dra en elledning under marken och upp till boden genom elrör.

Bygga garage eller hus

Har du däremot en stor betongplatta med rätt förstärkning, det vill säga en stark cementblandning med goda fibrer och en grund som är armerad, kan du börja bygga på allvar. Om du exempelvis saknar ett garage utgör betongplattan en utmärkt husgrund. En förstärkt betongplatta klarar av tyngden från en bil utan några problem. Du bör ändå räkna på hur många fordon du har plats för på husgrund kantelement plattan. Du kan sedan välja mellan att använda ett förfabricerat garage i trä eller metall, eller anlita en hantverkare till att lägga ett murat garage. Innan du gör inköp bör du kontakta din kommun i god tid före byggnationen och höra om du har byggstillstånd till att uppföra garaget . Glöm inte att bifoga ritningar.

En stor och välförstärkt betongplatta kan också såklart bära ett mindre hus och det påverkar i slutändan priset på betonggrunden . Om du hyr ut den kan du dessutom få en extra inkomst på köpet. Här gäller samma sak som för garage, det vill säga du måste först kolla med din kommun om du har byggtillstånd och sedan räkna på vad det kommer att kosta att uppföra bostaden. Att bygga ett hus på en betongplatta är den mest intressanta men också den mest kostsamma möjligheten du har och därför måste du prata med byggherrar och byggvaruhus för att vara säker på om det är värt att starta upp ett byggprojekt.

Så gjuter du en grund med L-element

Categories: Blogg - Tags:

referred

Att köpa husgrund av hustillverkaren

Categories: Blogg - Tags:

referral

Grundisolering

Categories: Blogg, Frågor-svar - Tags:

referred

Markarbeten kräver verktyg

Categories: Blogg - Tags: ,

referral

Husgrund – marken spelar roll

Categories: Blogg, Frågor-svar - Tags:

redirectad